Loading...
Historija

Saveznička pomoć SSSR-u, 1941 – 1945.

Lagerovani američki avioni namjenjeni Sovjetskom Savezu

Nihad Filipović

Tri su države koje zaslužuju enorman respekt za doprinos pobjedi nad fašizmom 1945: UK, USA i SSSR.

U nas je razšireno mišljenje da je ključni doprinos pobjedi nad silama nacizma u Drugom svjetskom ratu bio doprinos Sovjetskog Saveza. Međutim, obuhvatnije poznavanje činjenica podastire znatno izbalansiraniju sliku stvarnog stanja. Naime, sovjetski doprinos pobjedi je ogroman. To se ne može dovoditi pod pitanje? A još veće su njihove žrtve (djelom i zbog gluposti njihovog kriminalca Staljina na čelu države koji je zemlju i narod, paranoičnom politikom “čišćenja” od unutarnjih “neprijatelja revolucije”, uveo nespremne u rat; nezaboravite, “vizionar” Staljin je imao i Pakt o nenapadanju zaključen sa Njemačkom, što znači da je komunistički SSSR, faktički uveo u savez s fašističkom Njemačkom.

Ali, ovo hoću kazati – USA, a i UK, tako su pomogli SSSR, da je bez te pomoći teško zamisliti da bi sovjeti bili u stanju oduprijeti se nacistima; moguće je i to, ali vrlo, vrlo, vrlo teško. Prije će biti da bi Staljin u tom slučaju izgubio rat i SSSR bi bio poražen. Ovo neznači da bi ta ogromna država bila uništena, ali izvjesno je, bila bi značajno smanjena u odnosu na predratno stanje i to smanjena i prostorno i dakako u ljudstvu. Nespremni za rat, slabo opremljeni, sa staljinističkim čistkama devastiranim oficirskim kadrom, Sovjeti su u prvom naletu Hitlerove soldateske, trpili enormne gubitke u ljudstvu, naoružanju i prostoru. Znamo, i faktor ruske zime pomogao je zaustaviti Nijemce te presudne 1941. na 1942. A već proljeće 1942., “ratna sreća” okreće na stranu Sovjeta.

U nas je to malo znano, ali značajnu materijlno-tehničku pomoć u naoružanju Crvene armije i njenom osposobljavanju za učinkovit odgovor do tada superiornoj njemačkoj armiji, dale su Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija. Amerikanci su pomoć upućivali na osnovu, tzv. Leand-Lease policy, od marta 1941, Britaniji, zemljama Comonwelta, Slobodnoj Francuskoj, Kini, SSSR-u i još mnogim savezničkim državama – ukupno 34).

Znači, USA, paralelno sa sobstvenim ratnim naporom, da samu sebe osposobi za rat na dva fronta, pomažu i naoružavaju SSSR, Britaniju, i savezničke države). Preko 100 milijardi američkih dolara je skrhanu na tu pomoć.

Najveća pomoć je upućivana Sovjetskom Savezu. Sam Staljin je to priznao na Konfereneciji u Teheranu, u decembru 1943., kada je već bilo jasno da nacisti ne pobjeđuju i da je rat na prekretnici. A nešto kasnije i general i maršal Georgij Žukov je potvrdio da bez USA pomoći Sovjeti bi se našli u krajnje teškoj situaciji.

Istina je ovo: U periodu 1941 – 1945, SSSR je dobio od USA (službeni podatci USA):

 • 14. 795 aviona,
 • 12. 000 oklopnih vozila (tenkovi, oklopni transporteri ljudstva),
 • 427. 284 automobila (džipovi, kamioni),
 • 1. 977 lokomotiva,
 • 35. 170 motora,
 • 4.8 miliona tona hrane,
 • 1.5 miliona pari cipela,
 • 1.5 miliona pokrivača,
 • 250.000 radio aparata,
 • preko milijardu projektila – metaka itd….

I to nije sve. Ima toga još… Ali i ovaj djelimičan pregled je dovoljan da se shvate razmjere američke pomoći Sovjetskom Savezu.

Sa svoje strane, Sovjetski Savez je za uzvrat, iako komparativno posmatrano minorno, ali kao kompenzaciju za pomoć u naoružanju, izporučio Sjedinjenim Državama Amerike oko 300.000 tona hroma, 32.000 tona magnanove rude i značajne količine platine, zlata i sirovog drveta.

Velika Britanija opet, na jednoj strani prima pomoć od USA, ali na drugoj šalje pomoć Sovjetskom Savezu. U periodu juni 1941. na maj 1945. , UK je isporučila SSSR-u:

 • 3. 000 + aviona,
 • 5. 218 tenkova,
 • 5. 000 + prututenkovskog naoružanja,
 • 4. 020 kamiona i vozila prve pomoći,
 • 1. 721 motora,
 • 1. 474 radara,
 • 4. 338 radio aparata,
 • 15 miliona pari cipela (čizmi) …

Uzprkos Sovjetsko-Njemačkom paktu, Britanska pomoć je krenula čak i prije napad Njemačke na SSSR. To je međutim bila bezkrupulozna trgovina: mi vama avione i oružije, vi nama platite u zlatu. I tako je i bilo. Međutim, kasnije, sa napadom Njemačke na SSSR i razvojem rata, dolazi do britansko-sovjetskog Sporazuma o vojnoj pomoći od 27. juna 1942. godine, prema kojem je britanska pomoć upućena SSSR-u tokom rata, bezuvjetna i bezplatna.

Znači, sažeto izloženo, ovo bi bile činjenice na tragu koji se onda dobiva podpunija slika napora antifašističkih saveznika u Drugom svjetskom ratu, u udruženom odporu i na kraju pobjedi nad silama Osovine. Iz kojih razloga se ove činjenice, nakon tog rata, u vremenu trajanja Jugoslavije pod vlašću komunista, nisu u nas šire prezentirale javnosti, to neka svako za sebe izvlači zaklučak, ali činjenice kazuju za sebe.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *