Loading...
FilosofijaKulturaSatira

Pedro Gonzales Calero: SMIJEHOZOFIJA

Ilustracija: Casa del Libro

(Prevodiočeva uvodna zabilješka: Još je Paskal tvrdio da ismijavati filozofiju znači filozofirati. Stoga se filozofiji može pristupiti i sa njene smiješne strane a da se ne izgubi dostojanstvo filozofa. To najbolje dokazuje savremeni argentinski filozof Pedro Gonzales Calero u dvije knjige sa indikativnim naslovima:” SMIJEM SE DAKLE POSTOJIM” i “SMIJEHOZOFIJA”. Autor smatra da su i anegdote o filozofima, vicevi ili humorističke opaske na njihov račun posve valjan materijal za izučavanje filozofije i filozofske misli. Wittgenstein bi zasigurno bio oduševljen ovim argentinskim filosofom koji je karijeru započeo kao smetljar, da bi radio potom kao profesor i završio kao lutkar. Zar na samrti Wittgenstein nije izjavio da je oduvijek želio napisati knjigu koja bi sadržala jedino duhovite izreke? Prevedene priče se nalaze u knjizi “RISOSOFIA” – što se može prevesti kao “SMIJEHOZOFIJA” – koju je izdala italijanska izdavačka kuća “Ponte alle grazie”)

Preveo: Erman Jakupi

DIAGORA ATEISTA

Diagora iz Mela, zvani “Ateista”, bio je jedan sofista iz petog vijeka p.n.e. koji je izražavao sumnju u mogućnost ljudske spoznaje. Posebno nepovjerenje pokazivao je prema religiji i praznovjerju; naime Diagora je bio i više nego ubjeđen da bogovi žive u totalnoj ravnodušnosti prema ljudima i svemu onome što oni čine i što im se dešava.
Tako se priča da je Diagora jednom posjetio jedan hram u kojemu su bile izložene slike sa prizorima spašenih brodolomnika i da su mu tom prilikom rekli prijetećim tonom: ”Ako je istina da bogovi ne mare za ono što se dešava ljudima kako je moguće da postoje toliki ljudi favorizovani božjom milošću baš kao ovi što gledaš na slikama?”.
A Diagora im je odgovorio: ”Ovdje vidim samo one koji su se spasili! A gdje su slike sa svima onima koji su se udušili?”.

PLATON PAS

Nakon svog prvog putovanja u Sirakuzu Platon je od strane sirakuškog tiranina Dionizija prodan kao rob. Uprkos tome nekoliko godina kasnije Platon se vratio u Siarkuzu sa namjerom da stavi u praksu svoje političke teorije. Ni ovaj put nije prošao bolje.
Upravo na ovo je aludirao Diogen iz Sinope kad je rekao Platonu: ”Da ja sam pas, ali su veći psi od mene svi oni koji se vračaju svojim gospodarima mada su ih ovi predhodno zlostavljali!”.
Naime Platon je u jednoj raspravi Diogena nazvao psom što za Diogena nije bio problem jer je sam sebe, oduševljen prirodnom drskošću te životinje, nazivao psom .

DUŠEVNA HRANA

Tertulijan, jedan od največih apologeta hrišćanstva, mislio je da je duša materijalna, tanušna i slična vazduhu i da je ravnomjerno raspoređena u čitavom tijelu. ”Samo tako moguće je shvatiti – kaže Etienne Gilson –“kako duša može dijelovati na tijelo, podnositi njegove akcije i uživati u hrani koje ono asimilira. Ako načinite objekciju i kažete da je hrana duše mudrost koja je nematerijalna Tertulijan bi vam odgovorio kao grom iz vedra neba: da je to istina ubrzo bi mnogi umrli od gladi!”.

ANĐEOSKI DOKTOR

Pošto je živio kao anđeo, posve ravnodušan na svaki oblik tjelesnog iskušenja, Toma Akvinski je u petnaestom vijeku dobio nadimak anđeoski doktor. Možda je na porijeklo ovog nadimka uticala i činjenica što je u svojim dijelima detaljno opisao duhovnu narav anđela.
Slijedeći pseudo-Diogena Toma Akvinski je dijelio anđele u tri hijerarhije koje su se sa svoje strane dijelile u tri reda, ovisno od udaljenosti od Boga. Prvu su činili serafini, kerubini i troni; drugu dominacije, vrline i opunomoćenja; treću principati, arhanđeli i anđeli.
U sedamnaestom vijeku Dekart se našalio sa ovom podjelom tvrdeći da jedan takav iscrpljujući opis anđela može poteći samo od nekoga ko je živio među njima.

GDJE JE BOG?

Po večini hrišćanskih teologa bog se nalazi na svakom mjestu (mada ga ni u jednom momentu ne možemo poistovjetiti sa stvarima ovog svijeta), jer ništa ne može izmaći njegovoj neograničenoj moći razumjevanja i njegovo veliko oko vidi svaku stvar.
Ista ova teorija biće izražena na duhovit način mnogo vijekova poslije od strane jednog učitelja hasidske tradicije Isaaka Meira. Meir je bio još uvijek dječak kad su mu jednom rekli: ”Daću ti dukat ako mi kažeš gdje je Bog”.
A on je odgovorio:”A ja ću tebi dati dva ako mi kažeš gdje nije!”.

KAKO SE NAŠALITI SA ĐAVLOM

Smrt Rudžera Bekona je okružena misterijom. Jedna legenda kaže da je Bekon potpisao pakt sa Satanom obećavši mu dušu bilo da se njegova smrt dogodi unutar crkve, bilo da umre van nje. Al je Bekon našao način da se poigra sa đavlom. Naime, izgradio je jednu čeliju u širokom crkvenom zidu, dakle niti unutar niti van crkve, i kad je došlo vrijeme umro u noj.

KRALJ ŽABA

Erazmo Roterdamski, holandski filozof i humanista, Luterov vršnjak i vršnjak od pape Džulija druog, gledao je da bude neutralan u sukobima između religioznih frakcija svog vremena. Kad ga je papa nagovarao da mu se pridruži u borbi protiv Luterove jeresi Erasmo mu je rekao: ”Više volim umrijeti nego se ujediniti sa jednom od frakcija!”. Sa druge strane, Luter je ironizovao njegove pretenzije da bude neovisan insinirajući da je Erazmo bio sposoban da živi istovremeno u oba tabora. I zato ga je nazvao “kralj žaba”.

NAJBOLJI SVIJET OD SVIH MOGUĆIH

Lajbnic je nastojao da pokaže kako je moguće to da hrišćanski bog dozvoljva egzistenciju zla na zemlji, držeći da je svijet kojeg je on stvorio najbolji od svih mogućih. I zato mada se ne može reči da je naš svijet savršen, jedno je sigurno: drugi mogući svijetovi bili bi gori od njega.
Mnogi filozofi sumnjali su u to da je naš svijet najbolji od svih mogućih. Šopenhauer koji je tvrdio suprotno, tj. da je naš svijet najgori od svih mogućih ,presudio je Lajbnicu rekavši: ”Sa poteškoćama poznajem realni svijet i nemam čast da poznajem one moguće”.

MJESTO U MINISTARSTVU ZA IDIOTIZAM

Kad je Volter bio tek mladi pjesnik vladar mu je obećao jedno lijepo radno mjesto. Jednog dana, vidjevši ga kako čeka pred vratima Vijeća, vladar kojeg su pratila četri državna sekretara rekao je Volteru u šali: ”Nemojte misliti da sam zaboravio na vas. Odlučio sam da vam dam ministarstvo za idiotizam!”. Na te riječi uvrijeđeni Volter mu je odgovorio: ”Veličanstvo u tom ministarstvu bi imao previše rivala počevši od četri gospodina koji vas prate!”.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *