Loading...
Vijesti

In memoriam – Saopćenje ANUBiH povodom smrti akademika Filipovića

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obavještava bosanskohercegovačku javnost da je 26. 2. 2020. godine u Sarajevu preminuo istaknuti i dugogodišnji član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine akademik Muhamed Filipović (1929. – 2020.), saopćeno je danas iz Akademije nauka i umjetnosti BiH.

Muhamed Filipović je rođen 3. 8. 1929. godine u Banja Luci. U rodnom gradu završio je osnovnu školu i realnu gimnaziju. Filozofiju, uz prirodne nauke i historiju, studirao je u Beogradu i Zagrebu, a diplomirao je 1952. godine. Doktorat iz filozofije obranio je 1961. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Iste godine je biran za docenta, 1967. godine za vanrednog, a 1972. za redovnog profesora za predmete Logika sa metodologijom i Metodologija znanstvenog rada na Odsjeku za filozofiju i sociologiju Filozofskog fakulteta u Univerziteta u Sarajevu.

Od prvog izbora do penzioniranja 1999. godine akademik Filipović je redovno predavao navedene predmete na svom fakultetu, a gostovao je i na drugim fakultetima i naučnim institucijama u tadašnjoj državi i inozemstvu (Njemačka, Austrija, Danska, Norveška, Švedska, Švicarska, Velika Britanija, Sjedinjene Države Amerike, Kanada i Rusija).
Autor je velikog broja studija, monografija i drugih djela iz više naučnih oblasti – logike, historije filozofije, historije duhovnog i kulturnog života Bosne i Hercegovine, estetike, sociologije i politike. Pisao je i književne kritike i eseje i vodio brojne polemike i rasprave o mnogim društvenim problemima. Bavio se i leksikografijom i bio glavni i odgovorni urednik Enciklopedije Jugoslavije za BiH. Svojim radovima i istupima u javnosti otvarao je brojna pitanja, inicirao rasprave i polemike koje su imale odjeka u našoj javnosti.


Najznačajniji radovi, koje je objavio u posebnim izdanjima, su mu:
Religija i moral,
Metodologija socijalnih i istraživanja potreba u obrazovanju,
Humanistički problemi socijalizma,
Industrijska sociologija,
Industrija kao predmet naučnog istraživanja,
Rukovođenje u industriji BiH,
Predavanja o metodologiji socioloških istraživanja,
Filozofija Ludviga Wittgensteina,
Lenjin – Monografija njegove misli,
Filozofski problemi savremenih logičkih teorija,
Suvremena filozofija i marksizam,
Filozofija Karla Marksa,
Materijalizam Karla Marksa,
Marksova dijalektika,
Bosna i Hercegovina – Separat Enciklopedije Jugoslavije o Bosni i Hercegovini,
Safet Krupić – marksistički filozof, književni kritičar i estetičar,
Filozofija jezika, Bosna i Hercegovina – najvažnije geografske, demografske, historijske, kulturne i političke činjenice,
Bošnjačka politika,
Ideja Europe u europskoj historiji,
Deset predavanja o razumijevanju historije u europskoj historiografiji,
Bio sam Alijin diplomata,
Komunizam i nostalgija,
Jedno dugo, dugo putovanje uz rijeku Lim i oko Peštera,
Pitanje odgovornosti za rat u Bosni i Hercegovini 1992–1995.,
Bosna i Hercegovina u okovima nacionalizma,
Tragedija Bosne,
Islam i teror,
Devetnaest etida o Mihailu Bahtinu,
Filozofija – udžbenik za srednje škole,
Filozofska istraživanja – filozofija, logika, jezik,
Afera Agrokomerc i smrt Hamdije Pozderca,
Javnost i moral,
Ko smo mi Bošnjaci,
Filozofski eseji,
Kraj epohe liberalizma,
Bosanski duh lebdi nad Bosnom,
Pokušaj jedne duhovne biografije,
Historija bosanske duhovnosti – Prahistorija,
Historija bosanske duhovnosti – Duhovni život Ilira i srednjovjekovne Bosne,
Historija bosanske duhovnosti – Duhovni život osmanske Bosne,
Historija bosanske duhovnosti – Epoha modernizacije, Metodologija znanosti i znanstvenog rada.

Za dopisnog člana ANUBiH izabran je 1978, a za redovnog 1987. godine.

Obavljao je funkciju potpredsjednika ANUBiH od 1999. do 2008. godine i direktora Centra za leksikologiju i leksikografiju ANUBiH.

Datum i vrijeme komemoracije i ukopa akademika Muhameda Filipovića biće naknadno objavljeni, saopćeno je danas iz Akademije nauka i umjetnosti BiH.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *