Loading...
Kultura

Umihana Čuvidina

Napisao – Nihad Filipović

Vozeći Prekounja, u Bihaću, primjetim ulicu Umihane Čuvidine. Zavučena i nije bog zna kakva, ali je ulica. A kto je Umihana, upitat će se prosječan čitatelj, kada eto ima ulicu u biser-gradu na krajnjem zapadu Bosne?

Najprije, pročačkam google pretraživačem bespućima internetske stvarnosti i  nađem: Umihana je žensko ime arapskog porijekla. Tako je bilo ime jedne od žena poslanika Muhameda a.s. i počasni nadimak sestre hazreti Alije (hazreti, arap. uzvišen; počasni nadjevak u muslimana koji se pridaje uz ime iznimnih ljudi, op.N.F.), u značenju – Mala majka. Skraćene verzije su Umujia, Umija, Umka, Umuša i Uma.

A Čuvidina Umihana je bila i ostala hazreti i po osobnoj filosofiji življenja i principima kojih se držala i po tragu koji je ostavila u kulturi naroda Bošnjaka i zemljice Bosne. Ono što se od biografskih podataka o njoj može naći veoma je skromno, malo za cjelovitu sliku o njoj i njenoj ličnosti. I po tome je ona bliža legendi. Zaista, u mnogim aspektima narodnog mišljenja o njoj, ona i jeste legenda, hazreti Mala majka u naroda Bošnjaka.  Jer naroda i kulture nema bez ljudi sposobnih da osobna osjećanja i  imaginaciju duše, pretoče u riječi-slike u kojim se prepoznaju, koje otkrivaju i kao svoje osjećanje prihvataju  zajednice ljudi. Umihana Čuvidina je bila takva – smatraju je prvom ženom poetesom u Bosni općenito i u naroda Bošnjaka.

Iza nje je  ostao, istina oskudan, ali dokaziv poetski trag. Mada i tu, u polju činjenično-autorskog, tragovi njenog stvaralaštva zapadaju u mitsko, pa se danas smatra da su se njene pjesme, mahom, u vremenu trajući, doživljavale, te i danas, neki ih doživljavaju i prenose kao tvorevine anonimnog narodnog duha.

Naravno, iza svakog “narodnog duha” je kreativan  subjekt, pojedinac, kojim je manje-više, više-manje, zaturen trag u vremenu. Za Čuvidinu se međutim, toliko ipak zna – stvarala je na tragu tradicionalne narodne epsko-lirske poetike. Njene pjesme, moguće i ponajprije stoga, stilski, metrički, osjećanjem koje eksponiraju, leksikom, medlodikom i pjesničkim pristupom (postupkom), doživljavane su “narodnim”. Kao takve bile su jako popularne, pjevale se i prepjevale u kafanama i po mahalama, polagahno prelazeći u polja kolektivnog narodnog.

Rođena je u Sarajevu, negdje oko 1794. u Mujezinovu sokaku, mahala Hrid, s lijeve obale Miljacke.  U Sarajevu je i preselila na ahiret, godine 1870.  Negdje nalazimo i da joj se ne zna za mezar, a negdje opet da joj je mezar “pod gajem na Hridu”. O njenoj familiji u izvorima nalazimo tek toliko da joj se otac bavio aščijskim (danas bi kazali ugostiteljskim) poslovima, a kasnije da prelazi ili poslovima ašdžije pridodaje i trgovanje bostanom.

Da se nekom profesijom Umihana osobno bavila, o tome nema ništa u dostupnim izvorima, a gotovo sa 100% sigurnošću slobodni smo ustvrditi da se i nije nikakvim poslom profesionalno bavila; jer to je sudbina naših žena u tom vremenu bila – čekati priliku, udati se, imati porodicu, biti majka i tako, kao žena, ostvariti se. Međutim, bila je pismena. Malo je vjerovatno da nije znala pisati, pa je pjesme diktirala nekom (kome?), ko je zapisivao. Muslimanska djeca tog doba su obavezno pohodili mejtef, a tamo su učili arabicu, tako da je to “put” koji je, sasvim sigurno, prošla i Umihana.

Zna se da je bila zaručena za Muju Čamdži-bajraktara, koji je 1813. poginuo pod Loznicom u Osmanlijskoj vojsci pod komandom Ali-paše Derendelije. Od velike žalosti Umihana se nije htjela udavati, no je u žaljenju za izgubljenom srećom, počela pjevati pjesme o svom poginulom zaručniku.

Krasan Tarih o Uminahi Čuvidinoj preporučujem za pogledati na ovom linku:

Od njenih pjesama u izvornom obliku teško da je ostala i jedna, jer sve su u narodnom prenošenju, prepjevanjem, vjerovatno mijenjane. Pa i ona za koju se smatra da je jedna ostala izvorno nemijenjana, a to je epos od 79 stihova pod naslovom “Sarajlije iđu na vojsku protiv Srbije”, iz 1813, (spjevana još i prije nego je njen zaručnik poginuo), ima dvije verzije,  mostarsku i drugu travničku verziju. Kako god, izvorno se smatra Umihaninom.

Umihana Čuvidina: Sarajlije iđu na vojsku protiv Srbije; iz knjige Abdurahman Nametka: Hrestomatija bosanske alhamijado književnosti, “Svjetlost”, Biblioteka Kulturno naslijeđe Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1981.

Sarajlije iđu na vojsku protiv Srbije

Evo danas sedam godin dana
Kako cvili bosanska fukara:
Niti ima paše ni vezira,
Dok ne dođe paša Ali-paša.
A čim dođe paša Ali-paša,
On popisa svu butum Krajinu,
Svu Krajinu i Hercegovinu,
Najotragu mlade Sarajlije,
Sarajlije, mlade jeničare
I pred njima gazi Memiš-agu.

Kad to čuli jeničari:
Zlatne poše razmotaše,
Čiverice obukoše,
Al-biniše poskidaše,
Zagarije obukoše,
Aga-šalvar iskidaše,
Gazalice obukoše,
Kajsarlije iskidaše,
Kaišlije pritegoše.
I pođoše jeničari
I pred njima Memiš-aga.

Kad su bili uz kovače,
Govori him Memiš-aga:
– Djeco moja, jeničari,
De dva i dva zapjevajte,
Domovinu rasplačite.
Zapjevaše jeničari:
– Naše majke, ne plačite,
Naše seke, ne zal'te nas,
Naše drage ne čekajte,
Naše ljube, udajte se.
Mi ćemo se iženiti,
Pod Loznicom u polju zelenu.
I odoše jeničari.

Iz Saraj'va rano podraniše,
Na Glasincu konak učiniše,
Kod Sokoca, vrela studenoga.
A Glasinca rano podraniše,
U Kasabi konac učiniše,
Iz Kasabe rano podraniše,
Kod Zvornika konak učiniše,
A otalen rano podraniše,
Pod Loznicom konak učiniše.
Tu su bili tri bijela dana,
Dok im stiže paša Ali-paša.
A čim dođe paša Ali-paša,
On zametnu tunhazli ćupriju
I premetnu mlade jeničare:
Najnapreda Čamdži bajraktare,
A za njime Pinjo bajraktare,
A za njime Ahmet bajraktare,
A za njime aga Memiš-aga,
A za njima mladi jeničari.
Čim priđoše kavgu zaturiše
I nadbiše Srbadiju mladu,
I siđoše stojnu Biogradu.
Tu su bili preko mjesec dana.

Skupiše se Sarajke djevojke,
Knjigu pišu gazi Ali-paši:
S Bogom babo, pašo Ali-pašo,
Pusti nama sve naše ašike,
Jer ostasmo mlade neudate.

Ali-paša njima otpisuje:
Bogom kćerke, Sarajke djevojke,
Iskup'te se na Ravne Bakije
I uzmite turski abdest na se,
Dovu čin'te, od Boga išćite,
Da ja uzmem stojna Biograda,
I Semendru niže Biograda,
Pusti ću vam sve vaše ašike.

Djevojke su pašu poslušale,
I izišle na murad, na dovu,
Tu su Bogu dovu učinile.

Bog je dovu kabul učinio:
I ne prođe ni petnaest dana
Paša uze stolna Biograda
I Semendru niže Biograda.
Vratiše se mladi jeničari
Svome domu, svome zavičaju.

Umihana Čuvidina, ilustracija Selena Musić, izvor: žene.ba

Sačuvane su još dvije njene pjesme za koje se s pouzdanjem može tvrditi da su njene, a da li je nešto dodavano u vremenu narodnim usmenim prenošenjem i prepjevavanjem to ostaje neizvijesno. To su pjesme Pogibija aga Sarajlija pod Loznicom 1813. i Čamdži Mujo i lijepa Uma.

Čamdži Mujo i lijepa Uma je pjesma kojom je Umihana, metrikom i melodikom na tragu lirskog narodnog pjesništva, opjevala svoju osobnu tragediju, mlade zaručnice koja prežaliti ne može pogibju njenog zaručnika. Evo te krasne pjesme, onako kako je prenesena u gore citiranoj Nametkovoj knjizi, Hrestomatija bosanske alhamijado književnosti.

Čamdži Mujo i lijepa Umma

“Vino piju age Sarajlije,
vino piju Zašavicu biju,
ranjenici mladi podvikuju.
Svaki veli: “Jallah moja majko,
Čamdži Mujo: “Jallah moja Ummo.”
Čamdži Mujo družini govori:
“Ah, družino, moja braćo draga,
Kada meni suđen danak dođe,
suđen danak i umrli sahat,
ufat'te mi konja lastavicu,
i na konju zelenu dolamu.
U dolami, u džepu desnome,
u njemu je prsten i jabuka,
u zadžepku mrko ogledalo,
podajte ga mojoj Umihani,
nek’ se ogleda, a mene ne gleda,
nek’ se udaje, a mene ne čeka!
A ja ću se junak oženiti,
crnom zemljom i zelenom travom.
Ako bude roda gospodskoga,
žalit će me tri godine dana.
Ako bude roda hojratskoga,
neće žalit’ ni tri b'jela dana.”
To izusti, pa dušicu ispusti,
i umrije žalosna mu majka.
Ufatiše konja lastavicu,
i na konju zelenu dolamu.
Kad su došli šeher Sarajevu,
uzimaju prsten i jabuku,
dadoše ga dilber Umihani.
Desila se roda gospodskoga,
žalila ga tri godine dana:
Za godinu lice ne umila,
a za drugu se ne nasmijala,
a za treću kosu ne oplela.
Kad nastala četvrta godina,
rusu kosu rukom odrezala,
pa je šalje daji na kapiju.
Dajo joj je kosu pozlatio,
dajinica biserom okitila,
pa je meće gradu na kapiju:
“Ova kosa u devletu rasla,
u golemu jadu odrezana:
Il’ je majka ukopala sina,
il’ sestrica brata jedinoga?
Il’ djevojka svoga suđenika?
Nit’ je majka ukopala sina,
ni sestrica brata jedinoga,
već djevojka svoga suđenika,
što ga neće steći dovijeka.”
Govori joj ostarjela majka:
“Što ti žališ tuđina junaka,
Nije ti ga majčica rodila?”
“Luda ti si, moja mila majko,
Da si mi ga i triput rodila,
ja ga ne bih ovol'ko žalila,
ko što žalim tuđina junaka,
ja ga neću steći dovijeka.”
Već je toliko puta rečeno, pa i mi ovdje prenosimo: poezija Umihanina je već formom, jezikom i melodikom – narodna. Ona je tako pisala, u toj formi, ritmu, metrici i stoga je vjerovatno tako dobro i bila prihvaćena u narodu, u vremenu procvata tzv. narodne epsko-lirske poetike; (posebno u sredini kakva je sarajevska, u kojoj je i onda kao i danas, njegovan i jako cijenjen sevdah).
Međutim, rijetko ko naglašava, a  to je, za naš doživljaj, posebna vrijednost poetike Umihane Čivudine.  Naime, Umihana je žena i  ta ženska osjećajnost, iskrena emocija, koja ne prelazi u patetiku, u busanje u prsa i u  junačenje, čak ni kada je u relacijama epskog, ratničkog, no je tiha ekspresija srca i duše koji pate, temeljna je vrijednost, kvalitet i ljepota kojom zrači poezija Umihane Čuvidine. Takva je bila i takva ostaje u našem sjećanju.
Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *