PREPOZNAVANJE BOŠNJAŠTVA (14)

Piše: Nihad Filipović JOSIP BROZ TITO ZA POČETNIKE (Četvrti nastavak) Naprijed je pomenuto i nacionalno klasificiranje Muslimana kao naroda u Popisu stanovništva 1971. Tvrdim, priznanje nacionaliteta bosanskim muslimanima 1971., u … Nastavi čitati PREPOZNAVANJE BOŠNJAŠTVA (14)